Barzoj - ruský chrt


MVP Praha 15.11.2008

Třída mladých: V1, CAJC